O Mnie / About me

Go to English version.

Małgorzata Kisielewska urodziła się w Wąbrzeźnie, niedużym mieście położonym w województwie  Pomorskim , w Polsce.

Szkołę podstawową i średnią ukończyła w rodzinnym mieście.

Studia na Politechnice Gdańskiej, na wydziale budownictwa wodnego skończyła w 1981 roku i podjęła pracę zawodową zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów.

W 1985 roku nastąpił powrót do artystycznego wyrażania swoich wrażeń dnia codziennego.

W latach 1985 – 1990 powstało około 50 prac olejnych, z których część została sprzedana na aukcjach charytatywnych organizowanych w Szwecji.

Powrót do wyrażania swoich uczuć i nastrojów za pomocą pędzla i farb  nastąpił w 1999 roku.  Tym razem środkiem wyrazu zostały akwarele.

Konkursy:

 • W 2001, za namowa koleżanki, przesłała swoje akwarele na konkurs organizowany przez Arts Club of the Council of Europe in Strasburg (France). Po przeprowadzonych eliminacjach w 2002, prace autorki zostały zaprezentowane na indywidualnej wystawie w okresie od 27 października do 21 listopada 2003 w Pałacu Rady Europy (in the Palais de l’Europe in Strasbourg (France)), którą zorganizował  Arts Club of the Council of Europe Staff Amicale.
 • 2012 – maj – Light Space & Time Online Art Gallery Nature Art Competition – Wyróżnienie – Painting & Other Media Category Awarded
 • 2014 – luty – ARTAVITA 9th ART CONTEST – Specjalne wyróżnienie
 • 2014 – marzec – Light Space & Time Online Art Gallery ALL WOMEN Art Competition Wyróżnienie – Painting & Other Media Category Awarded
 • 2015 – styczeń – ARTAVITA 11th ART CONTEST – Certyfikat doskonałości
 • 2016 – kwiecień – Light Space & Time Online Art Gallery Landscapes Art Competition -Wyróżnienie – Special Recognition Category

Kolejne indywidualne wystawy to:

  • 2004 – październik – wystawa w Nowym Ratuszu Miasta Gdańska
  • 2006 – wrzesień – wystawa w jej rodzinnym mieście z okazji obchodów 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego, którego jest absolwentem
  • 2008 – listopad –  kolejna wystawa w Nowym Ratuszu Miasta Gdańska , tym razem pojawiły się zupełnie nowe elementy – anioły i duszki.
  • 2011 – czerwiec- Cafe-Fikcja księgarnia i kawiarnia w jednym mieszcząca się we Wrzeszczu zorganizowała wernisaż i wystawę miniatur autorki.
  • 2012 – marzec Międzynarodowa Wystawa CONFIGURATIONS – New Century Artists Inc.,  Nowy Jork , USA
  • 2012 – październik – 123 aukcja na rzecz  Polish Army Veterans Association in America – Irving Plaza , Nowy Jork York, USA
  • 2012 – grudzień – indywidualna wystawa w  Polish Cultural Foundation,  New Jersey, USA.
  • 2013 od 23 września do 6 października – wystawa ART IN MIND AWAKENING w The Brick Lane Gallery, Londyn
  • 2015 – styczeń – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Biblioteka Manhattan Gdańsk Wrzeszcz – indywidualna wystawa „Impresje ze spacerów”
  • 2015 – luty – Art Exhibeo Competition – Art of Abstraction
  • 2016 – od 21 maja do 3 czerwca – Bacon, New York, Art Festival – International Art Show
  • 2016 – od 23 czerwca do 15 lipca – Wąbrzeski Dom Kultury – wystawa indywidualna – „Mijane po drodze”
  • 2016 – wrzesień – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Biblioteka Pod Kotem i Myszą – wystaw indywidualna
  • 2016 – wrzesień – Międzynarodowe Targi Sztuki Rotterdam

Wszystkie wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem

Ponadto:

Lions Club Gedania Gdańsk poprosił autorkę o wsparcie koncertów charytatywnych  w grudniu 2009 i 2010 roku z okazji Świąt Bożego narodzenia, a w maju 2010 roku z okazji XV-lecia klubu. Prace przekazane na ten cel cieszyły się dużym zainteresowaniem i znacznie wsparły działalność klubu na rzecz dzieci  skrzywdzonych przez los.

Prace autorki znajdują się w prywatnych kolekcjach na trzech kontynentach : Europa (Polska, Szwecja, Anglia, Francja, Belgia, Dania); Ameryka (Stany Zjednoczone Ameryki) oraz Australia.

 

Małgorzata Kisielewska was born in Wąbrzeźno, a small town in Pomerania, northern Poland.

She attended high school in Wąbrzeźno.

In 1981 she graduated from the hydraulic engineering department of Gdansk Technical University and started work as an engineer.

In  1985 her artistic talents came to the fore once again when she took up painting. Between 1985 and 1990 she completed fifty oil paintings. Part of this collection was sold at charity auctions in Sweden. 

In 1999, she began painting again, this time using watercolours to interpret her feelings and impressions.

Competition:

 • In 2001, encouraged by her friend, she entered her watercolors  for a competition organized by  the Arts Club of the Council of Europe in Strasburg (France). After the artist had won the competition in 2002, her watercolors were presented on a one-author exhibition held from 27 October to 21 November 2003 in the Palais de l’Europe in Strasbourg (France) in the context of the exhibitions organized by the Arts Club of the Council of Europe Staff Amicale.
 • 2012 – may – Light Space & Time Online Art Gallery Nature Art Competition  – Honorable Mention – Painting & Other Media Category  Awarded 
 • 2014 – February – ARTAVITA 9th Art Contest – Certificate of Honor
 • 2014 – March – Light Space & Time Online Art Gallery – ALL WOMEN – Art Competition – Special Recognition Award – Painting & Other Media Category Awarded.
 • 2015 – January – ARTAVITA 11th Art Contest – Certificate of Excellence
 • 2016 – April – Light Space & Time Online Art Gallery Landscapes Art Competition Special Recognition Category Awarded.

Other one-author exhibitions:

 • October 2004 – exhibition at the Gdańsk Main Town Hall.
 • September 2006 – exhibition in her hometown during the centenary  celebration of the high school completed by the artist.
 • November 2008 – another exhibition at the Gdańsk Main Town Hall,  this time some entirely new motifs appeared: angels and brownies.
 • June 2011 – Cafe-Fikcja bookshop and cafè (Gdańsk-Wrzeszcz) presented her miniatures.
 • March 2012 – International Show CONFIGURATIONS – New Century Artists Inc. 530 West 25th Street,  NYC , USA
 • 2012 – October – 123 of art auction for Polish Army Veterans Association in America – Irving Plaza , 15 Irving Place, New York, USA
 • 2012 – December – one-author exhibition – Polish Cultural Foundation, 177 Brodway , Clark, New Jersey, USA
 • 2013 – from 23 September to 6 October  group exhibition in The Brick Lane Gallery at 196 Brick Lane Street in London
 • 2015 – January – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Library Manhattan Gdańsk Wrzeszcz – one-author exhibition „Walk Impressions”
 • 2015 – Fabruary – Art Exhibeo Competition – Art of Abstraction
 • 2016 – from 21 May to 3 June – Bacon, New York, Art Festival – International Art Show
 • 2016 – from 23 June to 15 July – Wąbrzeźno – Community Centre – one – author exhibition – “Passed on the way”
 • 2016 – September – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Library Cat and the Mouse Wrzeszcz – one-author exhibiiotn
 • 2016 – September – Rotterdam International Art. Fair
 • All the exhibitions aroused much interest.

Moreover:

The Lions Club Gedania Gdańsk asked the artist to support their Christmas charity concerts organized in December 2009 and 2010, as well as charity concerts held  in May 2010 to celebrate the 15th anniversary of the club. The works donated for that purpose aroused much interest and significantly contributed to the club’s help for disadvantaged children.

The works of the painter may be found in private collections on three continents: in Europe (Poland, Sweden, England, France, Belgium, Denmark), in America (the USA) and in Australia.