Z przykrością zawiadamiamy, że Małgosia Kisielewska, wielka miłośniczka psów, zmarła w dniu 22 maja 2019 roku. Wszyscy zapamiętamy ją jako osobę wielu zainteresowań i talentów. Jednym z nich były akwarele, które pozwolą nam o niej pamiętać. Odeszła za szybko, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Pogrążeni w żalu rodzina i przyjaciele

We are sorry to inform you that Malgosia Kisielewska, a lover of dogs, died on May 22 of this year. We will all remember her as someone who had many interests and talents. One of which were her paintings, which will help us remember her. She left too soon but will remain in our hearts forever.

Family and friends

Internetowa galeria prac /

on-line art gallery

O mnie

Małgorzata Kisielewska (MARGO-KI) urodziła się w Wąbrzeźnie, niedużym mieście położonym w województwie Pomorskim, w Polsce. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w rodzinnym mieście. Studia na Politechnice Gdańskiej, na wydziale budownictwa wodnego skończyła w 1981 roku i podjęła pracę zawodową zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. Od 25 lat pracuje w biurze projektów. W 1985 roku nastąpił powrót do artystycznego wyrażania swoich wrażeń dnia codziennego. W latach 1985 – 1990 powstało około 50 prac olejnych, z których część została sprzedana na aukcjach charytatywnych organizowanych w Szwecji. Powrót do wyrażania swoich uczuć i nastrojów za pomocą pędzla i farb nastąpił w 1999 roku. Tym razem środkiem wyrazu zostały akwarele.

 Konkursy:

 • W 2001, za namową koleżanki, przesłała swoje akwarele na konkurs organizowany przez Arts Club of the Council of Europe in Strasburg (France).

Po przeprowadzonych eliminacjach w 2002, prace autorki zostały zaprezentowane na indywidualnej wystawie w okresie od 27 października do 21 listopada 2003 w Pałacu Rady Europy (in the Palais de l’Europe in Strasbourg (France)), którą zorganizował  Arts Club of the Council of Europe Staff Amicale.

 • 2012 – maj – Light Space & Time Online Art Gallery Nature Art Competition -Wyróżnienie- Painting & Other Media Category Awarded
 • 2014 – luty – ARTAVITA 9th ART CONTEST – Specjalne wyróżnienie
 • 2014 – marzec – Light Space & Time Online Art Gallery ALL WOMEN Art Competition Wyróżnienie- Painting & Other Media Category Awarded
 • 2015 – styczeń – ARTAVITA 11th ART CONTEST –Certyfikat doskonałości
 • 2016 – kwiecień – Light Space & Time Online Art Gallery Landscapes  Art Competition -Wyróżnienie– Special Recognition Category.
 • 2018 – lipiec – Light Space & Time Online Art Gallery 555 Special Art Exhibition – 4-te Miejsce – Painting Category.
 • 2018 – lipiec – ARTAVITA 28th ART CONTEST – Certyfikat doskonałości
 • 2018 – sierpień – Light Space & Time Online Art Gallery Botanicals Art Exhibition – Wyróżnienie – Special Recognition Category.

Kolejne indywidualne wystawy to:

 • 2004 – październik – wystawa w Nowym Ratuszu Miasta Gdańska
 • 2006 – wrzesień – wystawa w jej rodzinnym mieście z okazji obchodów 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego, którego jest absolwentem
 • 2008 – listopad – kolejna wystawa w Nowym Ratuszu Miasta Gdańska , tym razem pojawiły się zupełnie nowe elementy – anioły i duszki.
 • 2011 – czerwiec- Cafe-Fikcja księgarnia i kawiarnia w jednym mieszcząca się we Wrzeszczu zorganizowała wernisaż i wystawę miniatur autorki.
 • 2012 – marzec Międzynarodowa Wystawa CONFIGURATIONS – New Century Artists Inc., Nowy Jork , USA
 • 2012 – październik– 123 aukcjanarzecz Polish Army Veterans Association in America – Irving Plaza , NowyJork York, USA
 • 2012 – grudzień – indywidualna wystawa w PolishCultural Foundation,  New Jersey, USA.
 • 2013 od 23 września do 6 października – wystawa ART IN MIND AWAKENING w The Brick Lane Gallery, Londyn
 • 2015 – styczeń – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Biblioteka Manhattan Gdańsk Wrzeszcz – indywidualna wystawa „Impresje ze spacerów”
 • 2015 – luty – Art Exhibeo Competition – Art of Abstraction
 • 2016 – od 21 maja do 3 czerwca – Bacon, New York, Art Festival – International Art Show
 • 2016 – od 23 czerwca do 15 lipca – Wąbrzeski Dom Kultury – wystawa indywidualna – „Mijane po drodze”
 • 2016 – wrzesień – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Biblioteka Pod Kotem i Myszą – wystaw indywidualna
 • 2016 – wrzesień – Międzynarodowe Targi Sztuki Rotterdam

Wszystkie wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem

 Ponadto:

Lions Club Gedania Gdańsk poprosił autorkę o wsparcie koncertów charytatywnych  w grudniu 2009 i 2010 roku z okazji Świąt Bożego narodzenia, a w maju 2010 roku z okazji XV-lecia klubu. Prace przekazane na ten cel cieszyły się dużym zainteresowaniem i znacznie wsparły działalność klubu na rzecz dzieci  skrzywdzonych przez los.

Prace autorki znajdują się w prywatnych kolekcjach na trzech kontynentach : Europa (Polska, Szwecja, Anglia, Francja, Belgia, Dania); Ameryka (Stany Zjednoczone Ameryki) oraz Australia.

About me

Małgorzata Kisielewska (MARGO-KI) was born in Wąbrzeźno, a small town in Wąbrzeźno, in Poland. In 1981 she graduated from the hydro-engineering department of the Gdansk University of Technology and started work as an engineer. 35 years she is working in the design office. In 1985 her artistic talents came to the fore once again when she took up painting and started to express her everyday emotions artistically on a larger scale. Between 1985 and 1990 she completed about fifty oil paintings. Part of this collection was sold at charity auctions in Sweden. After a break of almost 10 years, she began painting again to express her everyday feelings and emotions. Painting became a form of her escape from everyday life.
This time she used watercolors as means of expression.

Competitions:

 • In 2001, encouraged by her friend, she entered her watercolors for a competition organized by  the Arts Club of the Council of Europe in Strasburg (France).

After the artist had won the competition in 2002, her watercolors were presented on a one-author exhibition held from 27 October to 21 November 2003 in the Palais de l’Europe in Strasbourg (France) in the context of the exhibitions organized by the Arts Club of the Council of Europe Staff Amicale.

 • 2012 – May – Light Space & Time Online Art Gallery Nature Art Competition – Honorable Mention – Painting & Other Media Category
 • 2014 – February – ARTAVITA 9th Art Contest – Certificate of Honor
 • 2014 – March – Light Space & Time Online Art Gallery – ALL WOMEN – Art Competition – Special Recognition Award – Painting & Other Media Category
 • 2015 – January – ARTAVITA 11th Art Contest – Certificate of Excellence
 • 2016 – April – Light Space & Time Online Art Gallery Landscapes Art Competition Special Recognition Category Awarded.
 • 2018 – July – Light Space & Time Online Art Gallery 555 Special Art Exhibition – 4th Place – Painting Category.
 • 2018 – July – ARTAVITA 28th ART CONTEST – Certificate of Excellence
 • 2018 – August – Light Space & Time Online Art Gallery Botanicals Art Exhibition – Special Recognition Category.

Other one-author exhibitions:

 • 2004 and 2008 – exhibition at the Gdańsk Main Town Hall;
 • 2006 – September – exhibition in her hometown during the centenary celebration of the high school completed by the artist;
 • 2011 – June – Cafe-Fikcjabookshop and cafè (Gdańsk-Wrzeszcz) presented her miniatures;
 • 2012 – March – International Show CONFIGURATIONS – New Century Artists Inc. 530 West 25th Street, NYC , USA;
 • 2012 – October – 123 of art auction for Polish Army Veterans Association in America – Irving Plaza, 15 Irving Place, New York, USA;
 • 2012 – December – one-author exhibition – Polish Cultural Foundation, 177 Brodway , Clark, New Jersey, USA;
 • 2013 – from 23 September to 6 October group exhibition in The Brick Lane Gallery at 196 Brick Lane Street in London
 • 2015 – January – Library Manhattan in Gdańsk Wrzeszcz – one-author exhibition „Walk Impressions”
 • 2015 – February – Art Exhibeo Competition – Art of Abstraction
 • 2016 – from 21 May to 3 June – Bacon, New York, Art Festival – International Art Show
 • 2016 – from 23 June to 15 July – Wąbrzeźno – Community Centre – one – author exhibition – “Passed on the way”
 • 2016 – September – Library Cat and the Mouse in Wrzeszcz – one-author exhibition
 • 2016 – September –Rotterdam International Art. Fair

All the exhibitions aroused much interest.

Moreover:

The Lions Club Gedania Gdansk asked the artist to support their Christmas charity concerts organized in December 2009 and 2010, as well as charity concerts held in May 2010 to celebrate the 15th anniversary of the club. The works donated for that purpose aroused much interest and significantly contributed to the club’s help for disadvantaged children.

The works of the painter may be found in private collections on three continents:
in Europe (Poland, Sweden, England, France, Belgium, Denmark), in America (the USA) and in Australia.

 
© Copyright 2009-2017.